سرویس مهدکودک

لیست بهترین مهدکودک های دارای دیواره سنگ نوردی

یکی از امکانات ویژه سایت کودک یار لیست بهترین مهدکودک های دارای دیواره سنگ نوردی است که به شما در انتخاب درست کمک می کند

خانه بازی فرزندان دهکده میشا
نام مدیر:
پیوند محمد کاشی
ساعت کاری:
۱۱:۰۰ صبح الی ۲۲:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مساحت:
۵۰۰متر مربع-دو‌طبقه-۶ بخش مختلف
کارکنان:
۵