سرویس مهدکودک

لیست بهترین مهدکودک های شهر کنگان

دنبال لیست بهترین مهدکودک های شهر کنگان بودید؟ هر سوالی که در اینجا مطرح میشود را بررسی کنید. به پاسخ ها دقت کنید.

مهدکودک مهر مادر بوشهر
آدرس:
خیابان طالقانی؛خیابان شاهد فرعی ۳
نام مدیر:
زینب رحمانی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۸
مجوز:
بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره )
مساحت:
۴۵۰ مترمربع
کارکنان:
۷ مربی